برای استفاده از خدمات این مرکز، فرم درخواست خدمات HPC را پر کنید و به آدرس  hpc[at]nit.ac.ir بفرستید. در صورت وجود منابع آزاد، به درخواست شما پاسخ داده خواهد شد.

 ماشین‌های مجازی با توجه به یکی از دو طرح پایه‌ی جدول زیر تخصیص می‌یابند.

طرح

تعداد هسته

حافظه اصلی (GB)

حافظه دیسک (GB)

هزینه دانشجویی (ریال/ساعت)

هزینه آزاد (ریال/ساعت)

الف

8

8

70

6250

12500

ب

16

16

90

11500

23000

 

هر یک از طرح‌های جدول بالا با توجه به جدول زیر قابل ارتقاء هستند.

 

هر هسته

هر GB حافظه‌ی اصلی

هر GB فضای دیسک

کارت گرافیکی

هزینه دانشجویی (ریال/ساعت)

400

200

50

25000

هزینه آزاد (ریال/ساعت)

800

400

100

50000

 

تماس با ما: +9811-3550-1172