برای استفاده از خدمات این مرکز، فرم درخواست خدمات HPC را پر کنید و به آدرس  hpc[at]nit.ac.ir بفرستید. در صورت وجود منابع آزاد، به درخواست شما پاسخ داده خواهد شد.

 ماشین‌های مجازی با توجه به یکی از دو طرح پایه‌ی جدول زیر تخصیص می‌یابند.

طرح

تعداد هسته

حافظه اصلی (GB)

حافظه دیسک (GB)

هزینه دانشجویی (ریال/ساعت)

هزینه آزاد (ریال/ساعت)

الف

8

8

70

6250

12500

ب

16

16

90

11500

23000

 

هر یک از طرح‌های جدول بالا با توجه به جدول زیر قابل ارتقاء هستند.

 

هر هسته

هر GB حافظه‌ی اصلی

هر GB فضای دیسک

کارت گرافیکی
(
NVIDIA Quadro RTX5000)

هزینه دانشجویی (ریال/ساعت)

400

200

50

25000

هزینه آزاد (ریال/ساعت)

800

400

100

50000

 

شرایط تمدید سرویس:

در صورتی که مهلت استفاده از سرویس خریداری شده کاربر رو به پایان است، اما کاربر همچنان به آن نیازمند باشد، باید درخواست تمدید سرویس خود را حداکثر تا 24 ساعت قبل از اتمام سرویس جاری، از طریق ارسال ایمیل و پیوست کردن فایل اکسل با درج عبارت "تمدید" در قسمت توضیحات و تعیین مدت تمدید سرویس، اعلام نماید. در غیر اینصورت سرویس کاربر در پایان مهلت، غیرفعال خواهد شد.

شرایط نگهداری سرویس:

اگر الگوی درخواست سرویس کاربر به شکل گسسته باشد، یعنی مهلت سرویس جاری کاربر پایان یابد و سرویس تمدید نشده باشد و تا ارسال درخواست سرویس بعدی فاصله‌ای بوجود آید، آنگاه با درخواست کاربر سرویس مورد نظر ضمن غیر فعال شدن، مستلزم پرداخت هزینه نگهداری در مهلت غیرفعال بودن سرویس خواهد بود و هزینه آن در اولین درخواست بعدی به جمع هزینه آن سرویس اضافه خواهد شد. هزینه نگهداری از طریق فرمول زیر محاسبه می‌گردد:

هزینه نگهداری سرویس = 1/3 هزینه دیسک (ریال/ساعت) × حجم دیسک × مدت نگهداری (تعداد روز × 24)

یادآوری: این مرکز هیچ تضمینی بابت نگهداری دیسک ماشین اختصاصی کاربران در زمان نگهداری سرویس (حتی با اطلاع قبلی کاربر) نمی‌دهد و در شرایط لازم، ممکن است پاک شوند.

 

پاسخ به پرسش‌های متداول  

تماس با ما: +9811-3550-1172